Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel.